Přeskočit na obsah

Virtuální město

baterie her pro kognitivní trénink a nácvik každodenních činností
v ekologicky validním virtuálním prostředí

Identifikační kód projektu TL01000309
1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Cílem projektu “Virtuální město” je vytvoření ucelené tréninkové aplikace v takzvaně “ekologicky validním” prostředí města, která umožní komplexní trénink vybraných kognitivních schopností u cílové skupiny seniorů. Realističnost virtuálního prostředí a modelových situací může usnadnit přenos osvojených strategií do reálného života. 

Virtuální město se skládá z několika čtvrtí, které obsahují lokace určené k prostorové navigaci a klíčové budovy, kde se odehrávají jednotlivé tréninkové úkoly. Aby uživatelům nepřipadalo město cizí, je vzorem centrum menšího města, jehož předobrazem je prvorepubliková zástavba ve většině českých měst. Měřítko a typ zástavby byl vybrán s ohledem na množství a typ služeb, které se zde vyskytují (kino, radnice, restaurace, divadlo, supermarket…), zažitou zkušenost z center českých měst.  Součástí navrhovaného designu VR města je také sociální aspekt v podobě animovaných postav  a dalších aktivních prvků prostředí, které zahrnují nejen virtuální postavy, ale i dopravní prostředky. 

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na emailu info@vrmesto.cz

Popis her a Normativní data

  1. Specifikace VRcity systému
  2. Plánování a Navigace
  3. Mouchy
  4. Supermarket
  5. Střelnice
  6. Hrad